Neulasulkutekniikka

Se pieni lisä prosessin varmuuteen ja puristeiden laatuun