Staattisen sähkön hallinta

Mitä on staattinen sähkö?

Staattinen sähkö on sähköinen epätasapaino aineen pinnalla.Tämä epätasapaino ilmenee, kun atomi (tai molekyyli) saa tai menettää elektronin. Normaalisti atomi on tasapainossa, jossa on sama määrä positiivisia protoneja atomin keskustassa kuin eletroneja sen ulkokehällä.

Elektronit liikkuvat helposti atomista toiseen. Ne muodostavat positiivisia ioneja (jos elektroni puuttuu) tai negatiivisia ioneja (yksittäinen elektroni tai atomi, jossa on ylimääräinen elektroni). Kun tämä epätasapaino ilmenee, sitä kutsutaan staattiseksi sähköksi.

Staattisuuden poisto

Fraser tarjoaa tehokkaista ionisaattoreita staattisuuden poistoon.

3024 compact

Staattisen varauksen lisääminen

Staattista varausta voidaan hyödyntää, kun halutaan kahden aineen kiinnittyvän toisiinsa. Tämä tarve esiintyy tyypillisesti kalvoja ja paperituotteita käsiteltäessä.

Staattisen varauksen lisääminen

Staattista varausta voidaan hyödyntää, kun halutaan kahden aineen kiinnittyvän toisiinsa. Tämä tarve esiintyy tyypillisesti kalvoja ja paperituotteita käsiteltäessä.

Staattisuuden mittaaminen

Fraser tarjoaa tarkkoja ja luotettavia mittalaitteita staattisen varauksen toteamiseksi. Niiden käyttäminen auttaa valitsemaan oikeita keinoja staattisuuden hallintaan.